„Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”

Ogłoszony przetarg na dostawę tablic elektronicznych

18.05.2017r. ZTM w Kielcach ogłosił przetarga na przetargu na realizację Zadania 2 – Zakup i montaż 30 szt. elektronicznych tablic informacyjnych.

Więcej informacji na stronie ZTM w Kielcach.