„Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”

Montaż tablic informacyjnych na przystankach

Rozpoczął się montaż elektronicznych tablic informacji pasażerskiej w ramach Zadania 2. Zamontowanych zostanie 30 nowych tablic. Ich lokalizacje zostały wyznaczone na podstawie postulatów mieszkańców i liczby pasażerów korzystających z poszczególnych przystanków. Zwiększenie ilości przystanków wyposażonych w elektroniczne tablice informacyjne w sposób znaczący wpłynie na poprawę jakości podróżowania komunikacją miejską dzięki przekazywanym w czasie rzeczywistym informacjom o czasach odjazdów najbliższych autobusów. Tablice umożliwiają ponadto przekazywanie innych, dodatkowych informacji, np. o planowanych zmianach rozkładów jazdy, objazdach itp. Tablice wyposażone zostaną w system głosowy, umożliwiający korzystanie z informacji zamieszczonych na ekranach tablic przez osoby niewidome.