„Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”

QR kody na przystankach

Zarząd Transportu Miejskiego oznaczył już niektóre przystanki autobusowe QR kodami. Na początek QR kody znalazły się na trasie linii 34, 50 i 51. Korzystając ze smartfonów, przy użyciu kodu można pobrać na swój telefon link do informacji o najbliższych odjazdach autobusów z danego przystanku.  Informacja pobrana przy użyciu QR kodów o bieżących odjazdach, będzie szczególnie istotna dla pasażerów, którzy korzystają z przystanków, które nie są jeszcze wyposażone w elektroniczne tablice odjazdów autobusów.

Docelowo będą oznaczone wszystkie przystanki w tym również te poza terenem Kielc, na których ZTM świadczy usługi na podstawie porozumień z gminami. Do korzystania z tej funkcjonalności potrzeba aplikacji do skanowania kodów QR i dostępu do internetu. Usługa jest bezpłatna.