„Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”

Ulica Wapiennikowa przejezdna na całej długości

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w dniu 21.12.2018 r. (piątek) firma Strabag realizująca przebudowę ul. Wapiennikowej planuje wprowadzić zmiany w organizacji ruchu.
Udostępniona dla kierujących zostanie południowa jezdnia ul. Wapiennikowej na odcinku od ul. Barwinek do skrzyżowania z al. Popiełuszki oraz zawrotka w pasie rozdziału ul. Wapiennikowej w sąsiedztwie ww. skrzyżowania. Zlikwidowany zostanie tymczasowy przejazd umożliwiający wyjazd z ul. Barwinek w lewo na północną jezdnię ul. Wapiennikowej.

Powyższa zmiana w organizacji ruchu oznacza, że ul. Wapiennikowa będzie przejezdna na całej długości w obu kierunkach.