„Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”

Zadanie przewiduje zakup i montaż 30 elektronicznych tablic stacjonarnych, które umieszczone zostaną na wybranych przystankach autobusowych. Lokalizacje zostały wyznaczone na podstawie postulatów mieszkańców i liczby pasażerów korzystających z poszczególnych przystanków. Zwiększenie ilości przystanków wyposażonych w elektroniczne tablice informacyjne w sposób znaczący wpłynie na poprawę jakości podróżowania komunikacją miejską dzięki przekazywanym w czasie rzeczywistym informacjom o czasach odjazdów najbliższych autobusów. Tablice umożliwiają ponadto przekazywanie innych, dodatkowych informacji, np. o planowanych zmianach rozkładów jazdy, objazdach itp. Tablice wyposażone zostaną w system głosowy, umożliwiający korzystanie z informacji zamieszczonych na ekranach tablic przez osoby niewidome. Uruchomienie informacji głosowej odbywać się będzie za pomocą pilotów lub po wciśnięciu przycisku znajdującego się na słupie, na którym zamontowana będzie tablica. Piloty, w ilości 200 szt., przekazane zostaną osobom niewidomym za pośrednictwem Polskiego Związku Niewidomych. Tablice wykonane będą z zastosowaniem jasno świecących diod LED w obudowie hermetycznej, mającej na celu zabezpieczenie elektroniki przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych.

Lp. NAZWA PRZYSTANKU LOKALIZACJA NR
1 Kielce  / 1 Maja (os. Herby) Do ul. Łódzkiej 1
2 Kielce  / al. J. Szajnowicza – Iwanowa (Pusha) Do ul. Grunwaldzkiej na pętli 1121
3 Kielce  / al. Solidarności (os. Bocianek) Naprzeciwko Exbudu 28
4 Kielce  / al. Solidarności (os. Bocianek) Przy Exbudzie 29
5 Kielce  / al. Solidarności (Tysiąclecia PP) Do ul. Świętokrzyskiej 316
6 Kielce  / J. N. Jeziorańskiego Do ul. Jaworskiego 100
7 Kielce  / Jagiellońska (Artwińskiego) Do ul. Krakowskiej 190
8 Kielce  / Jagiellońska (Chałubińskiego) Do ul. Grunwaldzkiej 189
9 Kielce  / Jagiellońska (Piekoszowska) Do ul. Grunwaldzkiej 185
10 Kielce  / Klonowa (Turystyczna) Do ul. Jesionowej 110
11 Kielce  / Klonowa Do ul. Jesionowej 107
12 Kielce  / Kolberga Przy pętli autobusowej do ul. Hożej 222

Galeria