„Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”

Zmiany w organizacji ruchu na ul. Wapiennikowej

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w dniu 28.11.2018 r. firma Strabag realizująca przebudowę ulicy Wapiennikowej planuje wprowadzić zmiany w organizacji ruchu.
Zamknięta dla ruchu kołowego zostanie południowa jezdnia ul. Wapiennikowej od skrzyżowania z ul. Barwinek do skrzyżowania z al. Popiełuszki. Udostępniona dla ruchu kołowego zostanie ul. Kochanowskiego pomiędzy ul. Wapiennikową i Starowapiennikową. Ponadto udostępniona będzie północna jezdnia ul. Wapiennikowej od skrzyżowania z ul. Paska od ronda u zbiegu z ul. Kochanowskiego. Wyjazd z ul. Paska na ul. Wapiennikową możliwy będzie tylko w prawo.
Powyższe zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą około jednego miesiąca.

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce