„Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”

Kolejny wniosek o płatność złożony w PARP

W dniu 16 sierpnia br. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi UM Kielce złożył w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości szósty wniosek o płatność dla projektu, który obejmuje rozliczenie poniesionych wydatków na kwotę 3,9 mln zł.