„Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”

Informacje o projekcie

Projekt Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach obejmuje swym zakresem 4 zadania inwestycyjne, których realizacja umożliwi kompleksową poprawę transportu publicznego na obszarze miasta Kielce.

Czytaj dalej

Zadania inwestycyjne

W ramach projektu zostaną zrealizowane cztery zadania

 • Zadanie 1

  Zakup 25 sztuk autobusów o napędzie spełniającym co najmniej normę Euro 6

 • Zadanie 2

  Zakup i montaż 30 szt. elektronicznych tablic informacyjnych

 • Zadanie 3

  Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudowa skrzyżowań: z ul. Ściegiennego i ul. Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm. W. Pileckiego

 • Zadanie 4

  Rozbudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach

Zobacz więcej

Istotne daty związane z przygotowaniem i realizacją Projektu

2015
2018
23 lutego 2015

Złożenie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju fiszki projektu.

25 maja 2016

Zidentyfikowanie projektu przez Ministerstwo Rozwoju w ramach trybu pozakonkursowego.

28 czerwca 2016

Podpisanie Deklaracji o przygotowaniu projektu pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Gminą Kielce.

31 października 2016

Złożenie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wniosku o dofinansowanie projektu.

14 czerwca 2017

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Gminą Kielce.

29 czerwca 2017

Podpisanie umowy pomiędzy ZTM w Kielcach a Solaris Bus & Coach S.A. na dostawę 25 sztuk autobusów o napędzie spełniającym co najmniej normę Euro 6.

21 września 2017

Podpisanie umowy pomiędzy ZTM w Kielcach a MPTechnology Sp. z o.o. na dostawę i montaż 30 szt. elektronicznych tablic informacyjnych.

14 listopada 2017

Podpisanie umowy pomiędzy MZD w Kielcach a konsorcjum Firm: Zakład Usług Remontowo – Budowlanych Andrzej Michalski (lider) i Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Eltor S.A. (partner) na realizację Zadania 4 „Rozbudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach”.

28 grudnia 2017

Podpisanie Aneksu nr 1 do Umowy o Dofinansowanie projektu.

11 grudnia 2017

Odbiór 25 autobusów hybrydowych zakupionych w ramach projektu.

1 lutego 2018

25 autobusów hybrydowych wyjechało na ulice miasta, obsługując linie komunikacyjne 34, 46, 50, 51 i 54.

14 lutego 2018

Podpisanie umowy z firmą STRABAG Sp. z o.o na roboty budowlane dla zadania „Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudowa skrzyżowań: z ul. Ściegiennego i ul. Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm. W. Pileckiego”.

27 kwietnia 2018

Zakończenie realizacji Zadania 2 „Zakup i montaż 30 szt. elektronicznych tablic informacyjnych”.

28 września 2018

Zakończenie realizacji Zadania 4 „Rozbudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach”.

6 grudnia 2019

Podpisanie Aneksu nr 2 do Umowy o Dofinansowanie projektu.

29 sierpnia 2019

Zakończenie realizacji Zadania 3  „Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań; z ul. Ściegiennego i ul. Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm. W. Pileckiego”.

19 lutego 2020

Złożenie w PARP wniosku o płatność końcową, rozliczającego projekt.

4 czerwca 2020

Podpisanie Aneksu nr 3 do Umowy o Dofinansowanie projektu.