„Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”

Zadania

Zadanie 1

Zakup 25 sztuk autobusów o napędzie spełniającym co najmniej normę Euro 6

Czytaj dalej

Zadanie 2

Zakup i montaż 30 szt. elektronicznych tablic informacyjnych

Czytaj dalej

Zadanie 3

Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudowa skrzyżowań: z ul. Ściegiennego i ul. Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm. W. Pileckiego

Czytaj dalej

Zadanie 4

Rozbudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach

Czytaj dalej

Komplementarność projektu z innymi przedsięwzięciami z zakresu zrównoważonego transportu miejskiego

Do najważniejszych przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym realizowanych w ostatnich latach na obszarze Gminy Kielce, a mających na celu zapewnienie wysokiej jakości połączeń komunikacyjnych, należą:

Rozwój systemu komunikacji publicznej
w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym
Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach