„Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”

29 sierpnia 2019 r. Miejski Zarząd Dróg podpisał protokół odbioru końcowego dla inwestycji „Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań; z ul. Ściegiennego i ul. Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm. W. Pileckiego”.  Tym samym zakończyła się rzeczowa realizacja tego zadania w projekcie.

Inwestycja polegała na rozbudowie ciągu obejmującego odcinek ul. Husarskiej i ul. Wapiennikową, istniejących i mających ważne znaczenie, ulic w sieci miasta Kielce, wraz z przebudową i rozbudową połączeń z sąsiednimi ulicami w zakresie niezbędnym dla zachowania spójnego systemu komunikacyjnego.

Realizacja tego zadania przyczyniła się do wdrożenie założeń charakterystycznych dla łańcuchów Ekomobilności, poprzez budowę obustronnych chodników wzdłuż projektowanych ulic, ścieżki rowerowej po stronie południowej ulicy Wapiennikowej i na odcinku ul. Husarskiej oraz nowych zatok autobusowych.