„Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”

Ogłoszony przetarg na nowe autobusy

27.01.2017r. Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach ogłosił przetargu na realizację Zadania 1 – Zakup 25 sztuk autobusów o napędzie spełniającym co najmniej normę Euro 6.

Więcej na stronie ZTM w Kielcach.