„Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”

Przetarg na Wykonawcę robót dla Zadania 4

22.08.2017r. Miejski Zarząd Dróg w Kielcach ogłosił przetarg na Wykonawcę robót budowlano-montażowych dla Zadania 4 – Rozbudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach.