„Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”

Przetarg na Inżyniera Kontraktu dla Zadania 4

14.09.2017r. Miejski Zarząd Dróg w Kielcach ogłosił przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera dla Zadania 4 – Rozbudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach.