„Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”

Podpisana umowa na dostawę tablic elektronicznych

21.09.2017r. Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach podpisał umowę z formą MPTechnology Sp. z o.o. na dostawę i montaż 30 szt. elektronicznych tablic informacyjnych.