„Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”

Autobus hybrydowy podczas II Kieleckich Dni Energii

Dziś do godz. 17.00 na kieleckim Rynku można wziąć udział w organizowanych po raz drugi Kieleckich Dniach Energii. Jest to impreza edukacyjno – informacyjna, poświęcona poprawie efektywności energetycznej oraz Odnawialnym Źródłom Energii. Na najmłodszych czekają: warsztaty w pracowni napędzanej zieloną energią, spektakl lalkowy, gry planszowe oraz zasilane pracą mięśni uczestników – „kino bez prądu”. Oprócz udziału w wymienionych atrakcjach, można z bliska przyjrzeć się autobusowi hybrydowemu, wyposażonemu w układ napędowy składający się z silnika elektrycznego oraz napędu konwencjonalnego.
25 autobusów hybrydowych zakupionych zostało przez miasto w ramach zadania 1 w projekcie i od początku lutego służy mieszkańcom Kielc.