„Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”

Czwarty wniosek o płatność dla projektu

W dniu 22 lutego br. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi UM Kielce złożył w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości czwarty wniosek o płatność dla projektu na kwotę ponad 4,5 mln zł.