„Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”

Informacja nt przystanku przy Cmentarzu w Cedzynie

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach informuje, że od dnia 02.02.2018r. (piątek) do odwołania w związku z prowadzonymi pracami związanymi z realizacją zadania „Rozbudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach”, przystanek zlokalizowany przy Cmentarzu w Cedzynie został tymczasowo przeniesiony na wysokość wejścia na cmentarz.