„Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”

Kolejna zmiana w organizacji ruchu na ul. Wapiennikowej

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w dniu 06.12.2018 r. firma Strabag realizująca przebudowę ulicy Wapiennikowej planuje wprowadzić kolejne zmiany w organizacji ruchu.

Udostępniona dla kierujących zostanie północna jezdnia ul. Wapiennikowej od skrzyżowania z ul. Tarnowską do skrzyżowania z ul. Paska. Ponadto umożliwiony zostanie wyjazd z ul. Barwinek w lewo w ul. Wapiennikową w stronę ronda u zbiegu z ul. Kochanowskiego.