„Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”

Ostatnie prace wykończeniowe na ul. Wapiennikowej.

Ulica Wapiennikowa, Ściegiennego, Husarska oraz ul. Kochanowskiego wraz ulicami przyległymi należącymi do obszaru  inwestycji zostały już wykonane w warstwie ścieralnej. Aktualnie trwa montaż znaków drogowych pionowych, aplikacja na jezdniach znaków poziomych oraz ostatnie nasadzenia zieleni. W połowie czerwca planowane jest zgłoszenie inwestycji do odbioru.  Warstwy konstrukcyjne i nawierzchniowe drogowe zrealizowano o łącznej powierzchni 85 000,00 m2