„Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”

Piąty wniosek o płatność

W dniu 21 maja br. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi UM Kielce złożył w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości piąty wniosek o płatność dla projektu, który obejmuje rozliczenie poniesionych wydatków na kwotę ponad 4,5 mln zł oraz wniosek o zaliczkę na kwotę ponad 7 mln zł.