„Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”

Podpisana umowa na Wykonawcę robót dla Zadania 3

W dniu 14.02.2017r. Miejski Zarząd Dróg w Kielcach podpisał umowę z firmą STRABAG Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania 3 „Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudowa skrzyżowań: z ul. Ściegiennego i ul. Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm. W. Pileckiego”.