„Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”

Postęp prac na ul. Wapiennikowej

Do 22.10 .2018 r. firma Strabag – wykonawca zadania wykonał następujące prace:

– odcinek od ul. Husarskiej do  ul. Kochanowskiego wraz z rondem turbinowym (wykonano w warstwach bitumicznych, podbudowa i warstwa wiążąca bez warstwy ścieralnej), chodniki wzdłuż ul. Husarskiej  do ul. Ściegiennego.

– ul. Ściegiennego – wykonano w warstwach bitumicznych, podbudowa i warstwa wiążąca bez warstwy ścieralnej wraz z chodnikami na całej długości,

– droga dojazdowa nr 1, 2, 4, 5 – wykonane w całości bez warstwy ścieralnej

– ul. Czachowskiego -wykonana w całości bez warstwy ścieralnej wraz z chodnikami odcinku południowym

Na całym odcinku od km 0+000 do km 0+700 wykonano przebudowy kolizji elektrycznych, teletechnicznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, wraz z budową nowego odcinka kanalizacji deszczowej od ul. Husarskiej do wjazdu na ul Barwinek.