„Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”

Rozbudowa ul. Cmentarnej

Trwa rozbudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej. Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Cmentarnej na długości około 515 metrów. Po obu stronach jezdni wykonane zostaną bus‐pasy, które znacząco usprawnią dojazd do Cmentarza dla pojazdów komunikacji miejskiej. Zwiększeniu ulegnie również bezpieczeństwo pieszych, w szczególności w okresach wzmożonego natężenia ruchu, dzięki wybudowaniu i przebudowaniu chodników. W ramach przedsięwzięcia przebudowany zostanie również parking.

Na dzień dzisiejszy wykonano w większości kanalizację deszczową oraz zbiornik odparowujący. Trwają prace związane z budową energooszczędnego oświetlenia ulicznego, przygotowywaniem warstw pod konstrukcję jezdni oraz chodniki.