„Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”

Rozpoczyna się przebudowa ul. Wapiennikowej

Od dnia 07.04.2018 r. (sobota) rozpocznie się realizacja Zadania 3: „Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudowa skrzyżowań: z ul. Ściegiennego i ul. Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm. W. Pileckiego”.

Projektowana inwestycja polega na rozbudowie ciągu obejmującego odcinek ul. Husarskiej i ul. Wapiennikową, istniejących i mających ważne znaczenie, ulic w sieci miasta Kielce, wraz z przebudową i rozbudową połączeń z sąsiednimi ulicami w zakresie niezbędnym dla zachowania spójnego systemu komunikacyjnego.

Odcinek ul. Wapiennikowej  na całej długości posiadać będzie przekrój 2-jezdniowy, 2 –pasowy ze skrajnymi pasami ruchu jako bus-pasy oraz dodatkowymi pasami ruchu na dojeździe do skrzyżowań. Na tym odcinku pozostaną tylko 3 skrzyżowania z pełnymi relacjami ruchu z ul. Ściegiennego, Kochanowskiego i Tarnowską-Popiełuszki. Łącznie przebudowa i budowa obejmuje odcinek o długości 1,07 km.