„Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”

Rozwój systemu komunikacji publicznej w kieleckim obszarze metropolitalnym

Do najważniejszych przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym realizowanych w ostatnich latach na obszarze Gminy Kielce, a mających na celu zapewnienie wysokiej jakości połączeń komunikacyjnych, należą:

Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym

Dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 -2013

Beneficjent: Gmina Kielce. Realizowany w latach 2009-2015, największy projekt Miasta Kielce, Oś priorytetowa III – Wojewódzkie ośrodki wzrostu, Działanie III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego. Całkowita wartość projektu wyniosła ok 342 mln zł.

Zadania w projekcie:

 1. Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1-go Maja, Zagnańska wraz
  z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
 2. Budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)
 3. Budowa pętli i zatok autobusowych (w tym dwie pętle wraz z infrastrukturą socjalną dla kierowców autobusów)
 4. Zakup 40 szt. autobusów komunikacji miejskiej wraz z automatami mobilnymi do sprzedaży biletów
 5. Zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów
 6. Budowa bus-pasów w ciągu ul. Grunwaldzkiej i Al. Szajnowicza – Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniami:
  Etap I – Odcinek od. ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego
  Etap II – Skrzyżowanie Al. Szajnowicza-Iwanowa z ulicą Massalskiego
 7. Budowa bus-pasa w ciągu ulic Tarnowska – Źródłowa – Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP)
 8. Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego. Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Sikorskiego w Kielcach.
 9. Wprowadzenie Systemu Kieleckiej Karty Miejskiej (KKM)
 10. Zwiększenie bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej obsługującej Kielecki Obszar Metropolitalny, poprzez wyposażenie wszystkich autobusów w monitoring wizyjny
 11. Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 36 tablic przystankowych
 12. Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych
 13. Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby bus-pasów i ścieżki rowerowej

Realizowany od roku 2009 ten największy i najbardziej złożony projekt miasta zdecydowanie usprawnił komunikację publiczną  oraz zwiększył bezpieczeństwo i komfort pasażerów. Dzięki realizacji tak kompleksowego projektu wybudowano i przebudowano w Kielcach ponad 7 km dróg, ponad 4 km bus-pasów, wybudowano 7 pętli autobusowych. Mieszkańcy Kielc mogą korzystać z 40 nowoczesnych i bezpiecznych autobusów. Komunikacja miejska została uzupełniona o dwa dworce autobusowe z pełną infrastrukturą socjalną dla pasażerów. Zamontowanych zostało 60 elektronicznych tablic informacyjnych i 20 automatów do sprzedaży biletów, a 150 autobusów wyposażonych zostało w monitoring wizyjny. W ramach projektu, wybudowanych i zmodernizowanych zostało również 81 nowoczesnych  przystanków, zaprojektowanych z myślą o wszystkich użytkownikach komunikacji publicznej,  w tym: osobach z małymi dziećmi, ludziach starszych, niepełnosprawnych ruchowo, oraz niedowidzących i niewidomych. Wprowadzona została również Kielecka Karta Miejska oraz System Informacji Pasażerskiej,  który przekazuje na tablice przystankowe rzeczywisty czas oczekiwania na autobus danej linii, oraz umożliwia pasażerom obserwowanie, na stronie www lub w aplikacji myBus, położenia autobusów na trasach w czasie rzeczywistym.

Kompleksowość projektu została wielokrotnie dostrzeżona i nagrodzona, w tym m.in. przez Komisję Europejską. Projekt „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym” został finalistą siódmej edycji konkursu RegioStars 2014 Awards w kategorii „Citystar: projekty inwestycyjne zrównoważonego transportu miejskiego”. Otrzymał również nagrodę w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2014.

Strona internetowa projektu: www.projektkomunikacyjny.kielce.eu