„Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”

Trwają prace przy przebudowie ul. Wapiennikowej

Trwają prace związane z przebudową ul. Wapiennikowej. Na skrzyżowaniu ulic Ściegiennego, Wapiennikowej i Husarskiej wykonano już południowy wlot ulicy Husarskiej do ulicy Ściegiennego. Przebudowano wszystkie media podziemne i położono asfalt. Widoczny jest już kształt skrzyżowania, w obrębie którego wykonywane są prace brukarskie przy budowie chodników.

Wzdłuż ulicy Wapiennikowej, od skrzyżowania ze Ściegiennego w kierunku ulicy Emilii Plater budowany jest kanał deszczowy, a przy północnej jezdni ulicy Wapiennikowej trwa wymiana sieci elektrycznej, teletechnicznej oraz gazowej. Wykonane zostały również roboty ziemne pod budowę drogi dojazdowej od ulicy Czachowskiego do ulicy Kochanowskiego.

Na przełomie lipca i sierpnia planowana jest zmiana organizacji ruchu – otwarty zostanie przejazd ulicą Ściegiennego przez ww. skrzyżowanie, ale zamknięta zostanie ulica Wapiennikowa od ulicy Emilii Plater w kierunku ulicy Tarnowskiej.