„Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”

ul. Wapiennikowa gotowa do odbioru

Prace na ulicy Wapiennikowej zostały zakończone. W ramach zadania wykonano rozbudowę skrzyżowania ulic Husarskiej, Ściegiennego oraz Wapiennikowej oraz rozbudowę ulicy Wapiennikowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ściegiennego do skrzyżowania z ul. Tarnowską, Popiełuszki – z jej poszerzeniem. Powstały bus-pasy, drogi dojazdowe do obsługi terenów przyległych, ścieżka rowerowa, nowe chodniki, a także wybudowany został nowy system kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.

Wprowadzona już została docelowa organizacja ruchu oraz uruchomiona została sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Wapiennikowa-Husarska-Ściegiennego.

Zobacz film przygotowany przez iTV Kielce