„Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”

Ul. Wapiennikowa – utrudnienia w ruchu w godzinach nocnych

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od dnia 06.05.2019 r. w obszarze prowadzonej inwestycji na ul. Wapiennikowej występować będą utrudnienia w ruchu w godzinach nocnych (22.00-05.00) w związku z układaniem przez wykonawcę – firmę Strabag ostatniej tzw. ścieralnej warstwy asfaltu. W czasie prowadzenia robót mogą być nieprzejezdne poszczególne jezdnie, odcinki dróg, skrzyżowania oraz relacje skrętne. Utrudnienia potrwają do dwóch tygodni.