„Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”

Zakończono prace przy rozbudowie ul. Cmentarnej

Zakończona została rozbudowa ul. Cmentarnej na odcinku od. ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej,  która prowadzona była w ramach Zadania 4. Zakres prac obejmował przebudowę części drogowej w tym m.in: miejsc zatrzymania autobusów (przystanki) oraz miejsc postojowych dla autobusów, parkingu, budowę chodników, budowę oświetlenia ulicznego. Po obu stronach jezdni wykonane zostały bus-pasy, które wpłyną na usprawnienie przejazdu pojazdom komunikacji publicznej.

Obecnie trwa odbiór inwestycji przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach.