„Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”

Złożony ostatni wniosek o płatność dla projektu

W dniu  19 lutego 2020r. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi, Referat Funduszy Europejskich złożył w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 13 wniosek o płatność dla projektu „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”. Wniosek, będący wnioskiem o płatność końcową dla projektu opiewał na kwotę wydatków ogółem – 6.4 mln zł, w tym wydatki kwalifikowane – 6.3 mln zł, a wnioskowana kwota dofinansowania – 2.5 mln zł.