„Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”

Zmiana organizacji ruchu w rejonie ul. Wapiennikowej

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w dniu 31.07.2018 r. firma Strabag wprowadziła zmiany w organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ul. Wapiennikowej – Ściegiennego – Husarskiej. Zamknięty dla ruchu kołowego został wlot ul. Husarskiej do ww. skrzyżowania oraz wloty ul. Mahometańskiej i Chodkiewicza do ul. Husarskiej. Udostępniona dla ruchu kołowego została ul. Ściegiennego. Na skrzyżowaniu z ul. Wapiennikową zostało wytyczone małe rondo. Objazd zamkniętego odcinka ul. Husarskiej został wyznaczony ul. Ściegiennego – Sołtysiaka „Barabasza” – al. Legionów. Na skrzyżowaniu al. Legionów/Marmurowa/Husarska przywrócona została poprzednia organizacja ruchu tj. pierwszeństwo przejazdu zostanie ustanowione w ciągu ul. Marmurowej i Husarskiej, al. Legionów będzie drogą podporządkowaną.

Powyższe zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą około jednego miesiąca.