„Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”

Zmiany w organizacji ruchu na ul. Wapiennikowej

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że firma Strabag realizująca przebudowę ulicy Wapiennikowej w dniu 15.09.2018 r. (sobota) planuje wprowadzić w jej obszarze zmiany w organizacji ruchu.

Odcinki zamknięte dla ruchu kołowego:
– ul. Wapiennikowa na odcinku od. ul. E. Plater do skrzyżowania ul. Tarnowskiej/al.Popiełuszki/Pileckiego.
– ul. Kochanowskiego na odcinku od ul. Wapiennikowej do ul. Starowapiennikowej.

Odcinki dostępnie dla ruchu kołowego:
– ul. Wapiennikowa od skrzyżowania z ul. Ściegiennnego/Husarską do ul. E. Plater (dwukierunkowo)
– ul. Wapiennikowa od skrzyżowania z ul. Barwinek do skrzyżowania ul. Tarnowskiej/al.Popiełuszki/Pileckiego (jezdnia południowa – jednokierunkowo).

Dojazdy i wyjazdy z osiedli OD STRONY UL. WAPIENNIKOWEJ:
Dojazd i wyjazd (dwukierunkowo) do os. Kochanowskiego oraz północnych odcinków ul. Skalistej i Czachowskiego: Skrzyżowanie Husarska/Ściegiennego/Wapiennikowa – Wapiennikowa – E. Plater – Starowapiennikowa – Chodkiewicza – nowowybudowana droga zbiorcza – Kochanowskiego.
Dojazd i wyjazd (dwukierunkowo) do osiedla Barwinek: Skrzyżowanie Husarska/Ściegiennego/Wapiennikowa – Wapiennikowa – E. Plater – Starowapiennikowa
Zgodnie z organizacją ruchu możliwy będzie wyjazd z os. Barwinek od ul. Barwinek na ul. Wapiennikową (jezdnia południowa) do skrzyżowania al. Popiełuszki/ul. Tarnowskiej/Ul. Pileckiego.

Zapewniono ponadto jednokierunkowy wyjazd z os. Kochanowskiego: ul. Paska – ul. Wapiennikowa (jezdnia południowa) do skrzyżowania al. Popiełuszki/ul. Tarnowskiej/Ul. Pileckiego.

Południowy odcinek ul. Skalistej będzie drogą ślepą. Wjazd na ten fragment ul. Skalistej możliwy będzie jedynie od strony ul. Starowapiennikowej.

Na ul. Dymińskiej na odcinku od ul. Prendowskiej do ul. Wojska Polskiego obowiązywał będzie całkowity zakaz zatrzymywania się.

Powyższe zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą do kwietnia 2019 roku.