„Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”

Zmiany w organizacji ruchu na ul. Wapiennikowej

Od dnia 07.04.2018 r. (sobota) w związku z przebudową ul. Wapiennikowej wykonawca inwestycji – firma Strabag planuje wprowadzić następujące zmiany w organizacji ruchu:
– zamknięte dla ruchu kołowego zostaną wloty ul. Ściegiennego (od strony północnej i południowej) do skrzyżowania z ul. Wapiennikową i Husarską. Na skrzyżowaniu zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna. Przejazd w obu kierunkach będzie możliwy jedynie w ciągu ul. Wapiennikowej i Husarskiej.
– na skrzyżowaniu al. Legionów/Marmurowa/Husarska nastąpi zmiana pierwszeństwa przejazdu. Ul. Marmurowa będzie drogą podporządkowaną. Pierwszeństwo przejazdu zostanie ustanowione w ciągu ulic al. Legionów – ul. Husarska.
– zamknięty dla ruchu kołowego zostanie wlot ul. Chodkiewicza do ul. Husarskiej. Dojazd do ul. Chodkiewicza odbywał się będzie poprzez ul. Sobieskiego – Wybraniecką.
– zamknięty dla ruchu kołowego zostanie wlot ul. E. Plater do ulicy Wapiennikowej oraz skrzyżowanie ul. E. Plater i ul. Starowapiennikowej. Dojazd od ul. E. Plater odbywał się będzie poprzez ul. Prusa.
– zamknięty dla ruchu kołowego zostanie odcinek ul. Czachowskiego pomiędzy ul. Wapiennikową i Starowapiennikową.
– wjazdy na odcinki ul. Skalistej i Czachowskiego po północnej stronie ul. Wapiennikowej zostaną zawężone do 3 metrów.